Nieuws

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Geplaatst op: 5 juli 2017

Via de media heeft u wellicht al vernomen dat per 1 juli aanstaande de Arbowet gaat wijzigen. Dit zal gevolgen hebben voor u, uw medewerkers en voor ons als arbodienst. Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbowet veranderen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die verschillende partijen, waaronder u als werkgever moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen.De belangrijkste wijzigingen hierin hebben  te maken met de invoering van een wettelijk verplicht Basiscontract Arbodienstverlening, een verdere gedefinieerde invulling van taken voor de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en een invulling van verantwoordelijkheden voor de werkgever.

Lees verder