Verplichtingenwerkgever

Welke verplichtingen heeft de werkgever wanneer een medewerker ziek is?

De werkgever moet zich inspannen voor de re-integratie van de zieke medewerker en heeft zorgplicht voor de arbeidsongeschikte medewerker.

Hij is verplicht een Plan van Aanpak op te stellen en de afspraken die daarin gemaakt worden na te leven.

Als re-integratie in het bedrijf van de werkgever niet mogelijk is, moet de werkgever verplicht passend werk zoeken buiten het bedrijf (Poortwachter, BW 7 art. 658a)

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter