verplichtre-integratie

Is een werknemer verplicht om mee te werken aan re-integratie?

Ja, anders kan de werkgever (na schriftelijke kennisgeving aan de werknemer) de loondoorbetaling opschorten.

Bovendien kan de werkgever een ontslagaanvraag indienen als de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan re-integratie.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter