verplichtcontrole

Is een werknemer verplicht zich te houden aan de controlevoorschriften van de organisatie?

Als een werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt, mag de werkgever na schriftelijke kennisgeving de loondoorbetaling opschorten.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter