re-integratieverslag

Wat staat er in het re-integratieverslag?

In het re-integratieverslag komen tenminste de volgende zaken aan de orde:

 • administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en de Arbodienst;
 • gegevens over de aard van het bedrijf van de werkgever en over de functie en bekwaamheden van de werknemer;
 • vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte;
 • het door de werkgever en werknemer overeengekomen Plan van Aanpak en de evaluaties van de het Plan van Aanpak door werkgever en werknemer;
 • een oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door werkgever, werknemer en Arbodienst;
 • een oordeel van de Arbodienst over de functionele beperkingen van de werknemer en de mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van de eigen arbeid en de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever;
 • een oordeel van de werknemer over het totale re-integratieplan;
 • de uitkomsten van een eventuele second opinion.
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter