re-integratiedossier

Wat is het re-integratiedossier?

Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden met het verloop van de ziekte. In het re-integratiedossier legt de werkgever alle gegevens vast die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim van de werknemer, de activiteiten die de werkgever heeft ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, de activiteiten die werknemer heeft ondernomen om weer aan het werk te gaan en alle documenten en correspondentie die te maken hebben met de ondernomen activiteiten.

De werknemer ontvangt afschriften van alle belangrijke stukken die in het dossier worden opgenomen. Met de informatie die in het dossier wordt bijgehouden kan in een later stadium het re-integratiedossier worden opgesteld.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter