procedureUWV

Hoe verloopt de procedure volgens het UWV?

 • eerste ziektedag: de ziekmelding (tevens start dossieropbouw)
 • binnen 5 werkdagen: een verzuimgesprek tussen leidinggevende en zieke werknemer
 • week 6: oproep door de Arbodienst en opstellen probleemanalyse
 • na 8 weken: opstellen van het Plan van Aanpak volgens de Wet verbetering Poortwachter
 • elke 6 weken: een evaluatie van het Plan van Aanpak
 • na 42 weken: UWV-melding
 • week 50: werkgever en werknemer stellen een eerstejaarsevaluatie op
 • na 52 weken: dossieranalyse door een achterwacht van de bedrijfsarts (AD rapportage)
 • na 87 weken: opstellen actueel oordeel, eindevaluatie, werkgever zorgt dat de werknemer alle documenten krijgt
 • vóór week 91: werknemer stuurt re-integratieverslag en WIA aanvraagformulier naar UWV
 • week 91: deadline van de aanvraag van de WIA
 • week 104: start WIA uitkering of langere loondoorbetaling
 • Linkedin
 • Facebook
 • Twitter