planvan aanpak

Wat staat er in het Plan van Aanpak?

  • activiteiten die de werkgever en werknemer moeten verrichten om de terugkeer naar werk te bespoedigen;
  • doelstellingen en de daarbij behorende termijnen;
  • wie de re-integratie gaat begeleiden en het contact verzorgt tussen werknemer, werkgever en Arbodienst;
  • wanneer er geëvalueerd gaat worden;
  • wanneer er contact moet zijn tussen Arbodienst en werknemer.
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter