loondoorbetalingsverplichting

Hoe lang duurt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever?

De werkgever betaalt de tijdens eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer het loon verplicht door. Over die twee jaar samen mag de werkgever maximaal 170% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Meestal bedraagt dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het loon. Per CAO gelden verschillende regels voor de loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren.

Als er tussen twee ziekteperiodes sprake is van minder dan vier weken herstel, mag de werkgever de ziekteperiodes bij elkaar optellen.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter