doorgevenverzuim

Is een werknemer verplicht de oorzaak van verzuim door te geven aan de werkgever?

Nee, maar de oorzaak van verzuim moet wel worden gemeld bij de bedrijfsarts. De werknemer is wél verplicht om u te vertellen of en op welke wijze hij/zij het herstel bevordert.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter