beroepen bezwaar

Een werknemer die langdurig ziek is, heeft twee jaar recht op doorbetaling van loon. Gedurende die periode zijn u en uw werknemer verplicht te werken aan re-integratie. Als het UWV oordeelt dat u hier te weinig aan gedaan hebt kan er een sanctie worden opgelegd. Voorbeelden hiervan zijn een loonsanctie van een jaar of een WIA beoordeling waardoor uw premie aanzienlijk wordt verhoogd.

Bezwaar tegen sancties UWV

Dergelijke sancties kunnen u financieel zwaar treffen. En dat is extra vervelend als u het met de beoordeling van het UWV oneens bent. In zulke gevallen kunt u tegen sancties van het UWV bezwaar maken. De PanterGroep beschikt zowel over specialisten op medisch, juridisch als arbeidsdeskundig gebied die u adequaat en succesvol kunnen adviseren. 

Werkwijze bezwaar en beroep

Als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van het UWV, zullen wij in eerste instantie advies uitbrengen over de haalbaarheid van de bezwaarzaak. Dit gebeurt op basis van schriftelijke informatie van werkgever, arbodienst en UWV. In het bezwaaradvies wordt beargumenteerd wat de slagingskans van het bezwaar is. Als uw bedrijf een loonsanctie is opgelegd, kan het bezwaaradvies ook maatregelen bevatten om de loonsanctie te bekorten.

Pro forma bezwaar

Om de slagingskans van het bezwaar te kunnen beoordelen moet in sommige gevallen pro forma bezwaar worden aangetekend, omdat het UWV dan vaak pas alle informatie beschikbaar stelt.

Bezwaarschrift en vertegenwoordiging

Als besloten wordt om een bezwaarzaak te voeren kunnen wij een bezwaarschrift voor u opstellen en indien u dat wenst uw bedrijf vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. Per jaar ondersteunen wij tientallen werkgevers zeer succesvol tijdens beroep- en bezwaarzaken.