PanterGroepBasiscontract Plus

Dit contract voorziet u van adequaat en pro-actief verzuimmanagement via monitoring, inclusief het signaleren van alle wettelijke verplichte momenten en handelingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter door onze casemanager.

U bent met deze arrangementen niet alleen af van de sores rond de Wet verbetering Poortwachter, maar wij zorgen er ook voor dat het verzuim in uw bedrijf van zo kort mogelijke duur is.

Dreigt een medewerker langdurig ziek te worden? Dan meld u de ziekmelding in ons online verzuimregistratiesysteem. De casemanager zal dan zorgen dat u aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voldoet en niet voor verrassingen komt te staan. De casemanager onderneemt actie en schakelt zonodig andere deskundigen in. De ervaring leert dat dit zijn vruchten afwerpt. U zult zien dat het (langdurig) verzuim in uw bedrijf omlaag gaat en de verzuimduur bekort wordt.

Bij het sluiten van het Pantergroep basiscontract Plus u wel zelf de gehele verantwoordelijkheid voor de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en loopt u een financieel risico indien u toch onverhoopt (langdurig) zieke medewerkers krijgt.

Met dit basis contract krijgt u:

  • Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst, bedrijfsarts en kerndeskundigen;
  • Aansluiting op ons interactief ziekteverzuimregistratiesysteem;
  • Advies door casemanager over Wvp aan werkgever;
  • Bewaking termijn Wvp 6e weeks probleemanalyse;
  • Kwartaalrapportage verzuim;
  • Arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • De casemanager begeleidt de leidinggevende, zieke werknemer en P&O.
  • Een vaste casemanager op het moment dat u actie wenst van Pantergroep.

Alle overige diensten die wij leveren worden achteraf gefactureerd.