PantergroepBasiscontract

Pantergroep Basiscontract

U heeft zelden (langdurig) zieke medewerkers? En u verwacht ze ook niet in de toekomst? Of u heeft een ervaren en deskundige personeelsfunctionaris voor dit werk beschikbaar? Of wilt u de regie omtrent het verzuim in eigen hand houden?

Dan hebt u waarschijnlijk genoeg aan het Pantergroep basiscontract.

Dreigt een medewerker toch langdurig ziek te worden? Dan meld u de ziekmelding in ons online verzuimregistratiesysteem. De casemanager zal dan zorgen dat u aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voldoet en niet voor verrassingen komt te staan. 

Bij het sluiten van het Pantergroep basiscontract u wel zelf de gehele verantwoordelijkheid voor de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en loopt u een financieel risico indien u toch onverhoopt (langdurig) zieke medewerkers krijgt.

Met dit basis contract krijgt u:

  • Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst, bedrijfsarts en kerndeskundigen;
  • Aansluiting op ons interactief ziekteverzuimregistratiesysteem;
  • Advies door casemanager over Wvp aan werkgever;
  • Bewaking termijn Wvp 6e weeks probleemanalyse;
  • Kwartaalrapportage verzuim;
  • Arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • Een vaste casemanager op het moment dat u actie wenst van Pantergroep.

Alle overige diensten die wij leveren worden achteraf gefactureerd.