Arbodienstverlening

Een ondernemer.... heeft minder zorgen

De Wet Verbetering Poortwachter, ziekteverzuimregistratie, 42e weeksmelding bij het UWV, re-integratietrajecten, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE): het zijn geen vrijblijvende trajecten. Wanneer u als werkgever in gebreke blijft, wachten u zware sancties. Maar kent u alle Arboregels en houdt u alle ontwikkelingen rond die Arboregels en Arbowet steeds in de gaten? Weet u hoe de diverse trajecten moeten verlopen? En belangrijker nog: heeft u tijd om al die Arbo wetgeving uit te zoeken én uit te voeren?

Arbowet

Met onze volledige arbodienstverlening verzorgt Pantergroep deze zaken snel en efficiënt voor u. U bespaart tijd, zorgen én geld. Als innovatieve en adviserende Arbodienst kennen wij alle Arboregels en Arbo ontwikkelingen, denken wij actief met u mee en adviseren wij u gevraagd en ongevraagd. Wij zorgen dat alles op het gebied van Arbo volledig op orde, inzichtelijk en transparant geregeld is.

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • uw gehele verzuimbegeleiding overzichtelijk online bijgehouden;
  • begeleiding van uw zieke medewerker vanaf dag 1;
  • planning en uitvoering van de RI&E;
  • advies en begeleiding bij re-integratietrajecten.

Casemanagement

Bij Pantergroep kunt u gebruik maken van een vaste casemanager. Deze ondersteunt u bij de verzuimbegeleiding met als doel het verzuim te reduceren. Hij of zij maakt afspraken met de arbeidsongeschikte werknemer over het bespoedigen van herstel en de geplande werkhervatting. Alles uiteraard in overeenstemming met uw eigen ziekteverzuimreglement. Gedurende de verzuimperiode, zorgt de casemanager voor een intensieve verzuimbegeleiding van uw werknemer. Gemaakte afspraken worden gecontroleerd en eventueel zet de casemanager een Arboarts of andere specialist in. Alle gesprekken aangaande het verzuim worden in het online digitale verzuimdossier (conform de Wet Verbetering Poortwachter) met toestemming vastgelegd. Iedereen is volledig op de hoogte en de casemanager is altijd bereikbaar voor vragen en terugkoppeling. Deze persoonlijke, intensieve benadering van verzuimbegeleiding door een vaste casemanager werkt prettig voor alle partijen en zorgt voor een aanzienlijke besparing op het verzuim.

 

  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter