ADonderzoek

Onze arbeidsdeskundige is deskundig op het gebied van mens, werk en inkomen en wordt voornamelijk ingeschakeld om te onderzoeken welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert de arbeidsdeskundige onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
 • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
 • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?

Verloop van het arbeidsdeskundig onderzoek

Globaal zullen de meeste onderzoeken als volgt verlopen:

 • een gesprek met de werkgever;
 • een gesprek met de werknemer;
 • een gezamenlijk gesprek met de werknemer en de werkgever;
 • een bezoek  aan de werkplek indien mogelijk;
 • telefonisch contact met de bedrijfsarts;
 • opstellen rapportage

Bij het onderzoek weegt de arbeidsdeskundige  de belastbaarheid van de werknemer (aan de hand van de gegevens van de bedrijfsarts (FML)) en de belasting in de functie. Aan de hand van deze weging en de wetgeving rond re-integratie zal de arbeidsdeskundige de werkgever vervolgens adviseren in een helder omschreven arbeidsdeskundige rapportage.

Rapportage

Alvorens de rapportage in zijn geheel verstuurd wordt, zal de arbeidsdeskundige eerst het werkgeversdeel aan de werkgever toesturen via ons online verzuimsysteem en het werknemersdeel aan de werknemer. Als dit aanleiding geeft tot correcties zal de arbeidsdeskundige deze aanbrengen en de rapportage in zijn geheel afronden met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen zoals deze in het gezamenlijke gesprek zijn besproken. Vervolgens wordt de rapportage in het online verzuimsysteem in het dossier van de werknemer toegevoegd. De werkgever kan deze rapportage naar de werknemer versturen en samen bespreken.